Chính sách bảo mật

Tại venuscasinovietnam.top, chúng tôi đặt quyền riêng tư của khách hàng và người dùng lên hàng đầu. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web venuscasinovietnam.top hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ quyền lợi của bạn và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký nhận tin tức, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng, cập nhật sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc các thông tin khác có liên quan đến tài khoản của bạn.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng trái phép, tiết lộ trái phép, hoặc sửa đổi trái phép.

  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ phụ trách xử lý thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.